Varför fidget?

Vi älskar den här frågan. Det är inte ovanligt att höra fidgeting talas om negativt. Det är ofta märkt som oprofessionellt och anses vara anti-intellektuellt beteende.

Men i verkligheten har det exakta motsatsen föreslagits vara fallet. Nedan är bara några av de många resurserna som markerar det arbete som görs för att lära sig mer om detta beteende:

Vi tror att det sätt vi ser på fidgeting behöver förändras.

Detta beteende är inte en som bör fortsätta att stigmatiseras och bespottas som obehagligt eller olämpligt. Vi är passionerade med idén att fidgeting är en process som med rätt verktyg och utlopp kan ha positiva och verkliga applikationer.